Cliste!
Logáil isteach   Cláraigh

Gníomhaíochtaí Lasmuigh

Páirceanna eachtraíochta inar féidir leat dul ar turas ar feadh lá nó cúpla lá, le gníomhaíochtaí ar nós ziplíníocht agus boghdóireacht.

Foirgnimh Stairiúla

Foirgnimh stairiúla a fháiltíonn roimh thurais scoile, seanchaisleáin, eaglaisí agus tithe móra tuaithe ina measc.

Músaeim

Músaeim a fháiltíonn roimh thurais scoile, ina measc cinn pholaitiúla agus stairiúla, cinn spóirt agus cultúir.

Gníomhaíochtaí Dúlra

Turais scoile dúlra agus fiadhúlra e.g. feirmeacha peata, uisceadáin agus tionscnaimh atá bainteach leis an domhain nádúrtha agus fisiciúil.

Ionaid Oidhreachta

Suíomh oidhreachta agus stairiúla a fháiltíonn roimh thurais scoile chuig a bpluaiseanna a leabharlanna, a dteachíní agus a gcaisleáin.

Gníomhaíochtaí Ealaíne

Gníomhaíochtaí ealaíne agus chultúir do mhic léinn bhunscoile agus mheanscoile le réimse leathan ábhar agus suimeanna.

Gníomhaíochtaí Laistigh

Turais scoile laistigh a bhfuil spóirt agus dúshláin acu, trampailíneacht, réiteach fadhbanna agus réasúnaíocht loighciúil ina meas..

Sóisialta & Pearsanta

Ceardlanna agus cúrsaí a mhúineann cumas sóisialta, pearsanta agus féinfhorbairt do dhalta scoile.

Gníomhaíochtaí STEM

Ceardlanna agus turais scoile a bhíonn ag plé le heolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus mata.

Sláinte & Folláine

Ceardlanna agus cúrsaí a bhfuil mar aidhm acu sláinte mhaith intinne agus choirp I ndaltaí scoile.

Scileanna Oibre

Ceardlanna agus cúrsaí a bhfuil mar aidhm acu ullmhúchán daltaí do dhomhan na hoibre agus a saoil I ndiadh na scoile.

Saoránacht Domhanda

Eagraíochtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasach a chuireann ceardlanna ar fáil ionas dlúthpháirtíocht domhanda a spreagadh.

Fiontraíocht

Eagraíochtaí a mhúineann na scileanna a bhfuil gá leo I stiúradh gnó rathúil.

Scileanna Staidéir

Ceardlanna agus cúrsaí a bhfuil mar aidhm acu teicnící maithe staidéir a mhúineadh agus daltaí a ullmhú do scrúdaithe.

gníomhaíochtaí Uile

Na ranna gníomhaíochtaí thuas measctha le chéile.